Mémorial du Mardasson

Het Mémorial du Mardasson is een oorlogsmonument ter nagedachtenis aan de Slag om de Ardennen welke plaatsvond aan het eind van 1944, begin 1945. Het staat op de Mardassonheuvel, ten noordoosten van de Belgische stad Bastenaken, destijds het middelpunt van de strijd.

Het monument herdenkt voornamelijk het heldhaftige verzet van de Amerikaanse soldaten van het 101st Airborne Division. Ze werden tijdens het offensief omsingeld door Duitse troepen, maar zij weigerden zich over te geven. Door deze weigering kon de Amerikaanse generaal George S. Patton jr. de stad ontzetten en zo de laatste Duitse poging aan het westelijk front verhinderen.

Bastogne Memorial du Mardasson

Bastogne Memorial du Mardasson

Op 16 december 1944 brak om 5:30 uur een half uur durend spervuur van tweeduizend Duitse kanonnen los op de Amerikaanse stellingen tussen Monschau en Echternach. V-1’s, op weg naar Luik en Antwerpen, trokken tegelijkertijd ronkend een vurig spoor door de donkere lucht. Het 6e SS-pantserleger viel om 06:00 aan. Het laatste grote Duitse offensief van de Tweede Wereldoorlog was begonnen.

Mardasson Memorial

Mardasson Memorial

In eerste instantie werden de Amerikanen volledig overrompeld. De Duitsers begonnen met een artilleriebombardement, terwijl de troepen al snel oprukten naar de voor hen bestemde sectoren. De Amerikaanse voorposten kregen pas in de gaten wat de betekenis van de artilleriebeschieting was, toen de eerste Duitse tanks uit de mist tevoorschijn kwamen. Het weer was precies zoals Hitler het gewenst had. Een laag wolkendek hield de Duitse troepenbewegingen volkomen verborgen voor waarneming vanuit de lucht. De geallieerde luchtstrijdkrachten bleven machteloos aan de grond.

Mardasson Memorial Bastogne

Mardasson Memorial Bastogne

De verwarring achter het front was groot. Op de eerste dagen van het offensief besefte het geallieerd hoofdkwartier aanvankelijk de ernst van de situatie niet. De berichten van het front waren vaag, verward en dikwijls spraken ze elkaar tegen. Het doel van de Duitsers was niemand precies duidelijk. Het was moeilijk te geloven dat Hitler werkelijk een enorm offensief was begonnen om het offensief tegen de Saar dat onder leiding van Patton stond, in de war te sturen. Daardoor werd de situatie door de Amerikanen onderschat, met als gevolg dat reserves te laat werden ingezet.

Mémorial du Mardasson Bastogne

Mémorial du Mardasson Bastogne

Op 18 en 19 december bevonden zich tussen de Ourthe en de Maas, op enkele genie-eenheden en verspreide pantserpatrouilles na, geen Amerikaanse troepen en de Duitsers hadden zonder tegenstand kunnen oprukken naar Namen en Dinant. Het direct na aankomst zeer agressief optredende garnizoen van Bastenaken hield met succes echter de Duitse pantserdivisies aan de west-, zuid- en noordzijde van de stad gedurende drie dagen tegen. Door dit oponthoud was de vaart uit Von Manteuffels opmars gehaald en werd Hodges de gelegenheid geboden een verdedigingslinie op te zetten van Marche-en-Famenne tot Grandmenil.

Mémorial du Mardasson

Mémorial du Mardasson

Toen de Duitsers er, ondanks hun overmacht, niet in slaagden de Amerikaanse verdedigingsgordel rondom Bastenaken te doorbreken, restte hun niets anders dan de stad te omsingelen. In de nacht van 20 op 21 december sloten zij de ring door de weg van Bastenaken naar Neufchâteau te bezetten. Model kreeg van Hitler de opdracht niet al te veel krachten aan Bastenaken te verspillen, maar verder op te rukken naar de Maas. Dat was echter geen eenvoudige zaak nu de Duitsers gedwongen waren om het door de Amerikaanse troepen bezette Bastenaken heen te trekken langs smalle, slecht begaanbare binnenwegen, in plaats van over de grote verkeersweg recht naar Marche-en-Famenne en Namen door te rijden. Het omrijden betekende veel tijdverlies voor de Duitsers en elke dag raakten ze verder achter op schema, wat winst was voor de Amerikanen.

Oorlogsmonument Bastogne

Oorlogsmonument Bastogne

In Bastenaken begon het belegerde garnizoen zich inmiddels ernstig zorgen te maken over de langzame opmars van het 3e leger. Generaal Anthony McAuliffe, de garnizoenscommandant, had op 22 december vol vertrouwen een ultimatum van Heinrich von Lüttwitz afgewezen met een legendarisch kort antwoord: “Nuts!”. De Duitse generaal dreigde de stad in puin te schieten als de 101e Luchtlandingsdivisie zich niet binnen twee uur ‘eervol zou overgeven’. De Amerikaanse generaal McAuliffe vond het ultimatum volkomen onzinnig, want hij was ervan overtuigd dat zijn troepen druk bezig waren de Duitsers ervan langs te geven en hij maakte zich niet erg ongerust over het feit dat ze waren omsingeld.

Oorlogsmonument Mémorial du Mardasson

Oorlogsmonument Mémorial du Mardasson

Tweede kerstdag 1944 was het keerpunt in de slag in de Ardennen. Bij Dinant schoten de tanks van het Amerikaanse 1e leger de Duitse hoop om over de rivier te komen in stukken. Meer naar het oosten was het de Amerikanen van het 3e leger gelukt de verbinding tot stand te brengen met de Amerikanen in Bastenaken. Op 27 december trokken de Duitse tanks zich verder van Dinant terug. Heel wat tanks moesten echter worden achtergelaten omdat er geen benzine meer was. De eerste fase van de slag was voorbij. De Duitsers waren tot staan gebracht en daardoor kon de tweede fase beginnen; het terugdringen van de Duitsers uit België en Luxemburg.

Mardasson Memorial monument

Mardasson Memorial monument

Als u een foto van ons wilt gebruiken op uw eigen website, wilt u dan aub een link terug plaatsen naar deze pagina.

Wilt u een keer in de buurt van Bastenaken (Bastogne) overnachten? Boek dan nu een hotel via JPR Reizen.

Zoekt u andere foto’s? Neemt u dan eens een kijkje op JPR Photo & Video.

Geef een reactie